Satış ve Sonrasında Çözüm Ortağınız...
Anasayfa  |  Hakkımızda  |  Ürünler  |  Dökümanlar  |  Teknik Servis  |  Temsilcilikler  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
 
Ürün Gruplarımız
Uygulama Tabanlı LC ve LC/MS Çözüm

1260 Infinity Analitik SFC Sistemi

 Kiral separasyonlarında üstün çözünürlük için kullanımı kolay SFC sistemi

Süper kritik akışkan kromatografi (SFC), farmasötik numunelerde kiral bileşenlerin ve iz analitlerin üstün çözünürlüğü için alternatif ve çekici bir separasyon teknolojisi sunarak, konvansiyonel HPLC’nin sorunsuz bir uzantısıdır. SFC, konvansiyonel HPLC’ye karşı önemli ölçüde indirgenmiş organik solvent tüketimi ve konvansiyonel partikül boyunda kolonlar kullanarak ortalama işletim basınçlarında son derece hızlı separasyon gibi avantajlara sahiptir. 1260 Infinity Analitik SFC sistemi, mevcut SFC çözümleri ile karşılaştırıldığında on kata kadar daha fazla hassasiyet artışı ile size bir önemli bir ilerleme sunmaktadır. Sistem, gaz halindeki CO2’nin süper kritik hale dönüştürülmesi için Aurora SFC Fusion A5 modülü ile birleştirilmiş bir modifiye 1260 Infinity İkili gradient LC’den oluşmaktadır.
 
 Özellikler
 • Su ve organik solventlerle aynı hassasiyetle CO2 akışının sağlanması için birleştirilmiş Aurora ve Agilent pompa sistemi
 • Ana tepe noktasının yüzde 0.1’i olan katışıklıkların enantiyometrik fazlalığının ölçülmesi ve nicelleştirilmesi için 10.000’den yüksek dinamik aralık
 • Üstün hassasiyet ve düşük gürültü için özel yüksek basınçlı SFC detektör hücresi
 • Son derece pahalı SFC dereceli sıvılaştırılmış CO2 yerine standart derece gaz halindeki CO2kullanılarak faaliyet giderlerinde on-on beş kat azalma
 • Düşük mobil gaz viskozite ve daha iyi difüzyon özellikleri ile yüksek separasyon verimliliği
 • Arttırılmış seçenek sayısı için çeşitli organik değiştiriciler
 • Hızlı, basit metot geliştirme ve hızlı kolon dengeleme
 • Çevre için düşük solvent tüketimi ve daha az atık oluşturma
 • 5 mL/dk.ya kadar akış hızları
 • Hızlı kromatografi için optimize edilmiş olan sistem gecikme hacimleri
 • Agilent cihaz ve servis kalitesi
 • Agilent ChemStation ile tam kontrol

 

 

1260 Infinity Biyo-İnert Dörtlü LC

 

 Biyo-molekül analizi için kesinlikle mükemmel

Agilent 1260 Infinity Biyo-İnert Dörtlü LC sistemi, büyük biyo-molekül analizine yönelik bir çözümdür. Numune akış yolunda metal içermeyen bileşenler bulunan ve pompada demir ve çelik içermeyen yeni tasarım, biyo-molekül bütünlüğünü sağlar, istenmeyen yüzey etkileşimlerini en az seviyeye indirir ve kolon ömrünü uzatır. Bu, zorlu solvent veya pH koşullarında çalışırken idealdir. Güç, geleneksel biyo-purifikasyon kolonlarına ait en düşük basınçtan yüksek basınçlı STM analitik biyo-kolonlara kadar değişir. SEC ve IEX ve 10 katı daha yüksek hassasiyetle yeni Biyo-HPLC kolon portföyüyle, protein ve NBE karakterizasyonu için süreye göre en yüksek çözünürlük elde edilir.

 Özellikler
 • Tamamen metalsiz numune temas yüzeyleri
 • Mobil fazla temas eden tüm yüzeylerde demir ve çelik içermeyen parçalar
 • Düşük ve yüksek basınçlı kolon kapasitesi (0 - 600 bar)
 • 10 katı daha fazla hassasiyet
 • Yüksek tuz toleransı (2M) ve geniş pH aralığı (1-13, kısa dönem 14)
 • Aktif conta yıkaması özelliği
 • Dörtlü çözücü karıştırma özelliği
 • İnert fraksiyon toplama ile 10 mL/dk.ya kadar analitik ve yarı preparatif
 • UV ve flüoresan tespiti için inert akış hücreleri
 • İnert çözücü ve kolon seçme valfları
 • Orijinal kapiler ve bağlantı tasarımı.
 • Biyo-terapötik karakterizasyonu. 
 • SEC, IEX, ters faz ve peptit haritalaması için geniş Biyo-HPLC kolon portföyü

 

 

1260 Infinity GPC-SEC Analiz Sistemi

 

 Kolay ve güvenilir polimer karakterizasyonu

 

Agilent 1260 Infinity LC sistemi, GPC-SEC analizi için idealdir. İzokratik pompanın hassasiyeti, GPC-SEC kolonunun yüksek çözünürlüğünü korumak için temel olan sabit, stabil akış hızını sağlar. Agilent 1260 Infinity Termostatlı Kolon Kompartımanının yüksek akış hassasiyeti ve mükemmel sıcaklık stabilitesi, moleküler ağırlık tespitlerinin en yüksek doğruluk ve hassasiyetini sağlar. Kolon sıcaklığı stabilitesi, oda sıcaklığının 10°C altından 80°C’ye veya alternatif olarak 100°C’ye kadar garanti edilir.
 
 Özellikler
 • Yeniden kalibrasyon ve GPC raporlaması başta olmak üzere interaktif ve otomatik GPC-SEC analizi sağlar.
 • GPC-SEC verilerinin alınmasını basitleştirir.
 • Dahili standart ve detektör gecikme düzeltmeleri sağlar ve dar, geniş, evrensel ve entegral kalibrasyon içerir.
 • Onaylama ve otomatik cihaz doğrulama prosedürleri ile eksiksizdir ve ISO/EN 13885 ve DIN 55672 GPC standartları ile tamamen uyumludur.
 • Kapsamlı veri değerlendirme yöntemi seçenekleri:
 • İşleme süresi veya moleküler ağırlığa, otomatik entegratör tabanlı temel ayara ve kütle dağıtımı için değerlendirme aralığından bağımsız olarak temel ayarların interaktif optimizasyonuna dayalı olarak temel ve değerlendirme aralığı için sabit ayarların otomatik kullanımı.
 • Çoklu tepe noktası kromatogramın her tepe noktasının otomatik olarak değerlendirilmesi.
 • Pharmacopeia’ya göre dekstran değerlendirmesi.
 • Hesaplama ve raporlama programlarına göndermek üzere işleme süresi, molar kütle ve dilimlerin diferansiyel ve kümülatif molar kütle dağılımlarına olan katkılarını içeren, ASCII formatında çizelgesel dilim raporlar.
 • Kapsamlı kalibrasyon bilgisi: çokterimli uygunluğun hızlı kontrolü için eğri katsayıları ve en küçük kareler uygunluğu. Uluslararası GPC standartları tarafından gerektirildiği şekilde, çokterimli uygunluğun kontrolü aracılığıyla her bir kalibrasyon noktası ve eğri arasında eğri eğimi ve sapma yüzdesi.
 • Üçüncül solvent ilaveleri için rahat akış hızı girişi ve otomatik elüsyon hacmi hesaplaması.

 

Çok Boyutlu LC 

 Protein Dijestlerinin Separasyonu İçin Çok Boyutlu LC

Ortogonal separasyon mekanizmalarına sahip çok boyutlu sıvı kromatografi (MDLC), karmaşık protein djestlerinin biyolojik numunelerden separasyonu için önemli faydalar sağlar. Sıvı halde gerçekleştirildiğinden, MDLC kolaylıkla otomatikleştirilebilir ve yüksek verimlilik sağlayabilir. Buna ek olarak, daha geleneksel separasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmesi güç olabilecek hidrofobik, asidik, bazik, çok küçük, çok büyük ve az miktarda bulunan proteinlerde de çok işe yaramaktadır. Çok Boyutlu LC, çeşitli şekillerde uygulanabilir ve belirli numune çeşitlerine yönelik gereksinimlere göre özelleştirilebilir.

 • Online 2D Nano LC/MS
Online 2D Nano LC/MS, daha fazla separasyon gerektiren jel lekeleri veya bağlarından djestlerin veya daha yüksek karmaşıklığa sahip hücreiçi proteomlara son derece uygundur. Kan, omurilik sıvısı veya idrar benzeri önceden zenginleştirilmiş biyolojik sıvılarda belirtici biyo-markırlar olarak da faydalıdır. Son olarak, işlevsel proteomik araştırması için afinite arıtmalı post-translasyonel modifiyeli (PTM) peptitler veya protein komplekslerinin daha fazla separasyonu için en iyi seçimdir.
 • Offline 2D Nano LC/MS

Offline 2D Nano LC/MS, tüm hücre lizatları veya dokuları gibi son derece karmaşık proteom numunelerine son derece uygundur. Düşük miktardaki proteinlerin arıtılması ve analizi için veya son derece kompleks biyolojik matrislerin biyomarkırları olarak kullanılabilir.

 

 

Çoklu Afinite Removal Sistemli LC Kolonu

 

Sistem, numune kaynağı ve diğer faktörlere dayanarak tanımlanmakta olan birçok ayrı olarak satın alınabilir bileşen (kolon, tampon ve sarf malzemeleri) içermektedir. Bileşenler, ayrı olarak satın alınmaktadır.
İmmünoafinite Tabanlı Kolonlar – Afinite reçine malzemeleri içeren ve birçok LC pompası veya cihazı ile uyumlu standart LC donatılarına sahip PEEK kolonları. Kolonlar, Human 14, Human 7, Human 6, Human Albümin/IgG, Human Albümin ve Mouse 3 içermektedir.

 

 

Optimize Edilmiş Tamponlar – Kolonlarla birlikte kullanılan iki adet tescilli tampon – kolonların yüklenmesi, dengelenmesi ve yıkanması için Buffer A ve tutulan yüksek miktardaki proteinlerin ayrıştırılması için Buffer B.
Spin Filtresi ve Yoğunlaştırıcılar – Kullanışlı spin filtreleri (enjeksiyon öncesi numune temizliği için 0.22 µm) ve spin yoğunlaştırıcılar (kolonlarla elde edilen akış kesitlerinde toplanan düşük miktardaki proteinlerin yoğunlaştırılması için). Agilent'in mRP-C18 kolonu, kesitleme, yoğunlaştırma ve tuzsuzlaştırıcı immüno-depleted seruma yeni bir alternatiftir.

 

 

 

HPLC-Chip/MS Protein Tanımlama Çözümü

 

 HPLC-Chip/MS, kapasiteyi en üst seviyeye çıkartır

Agilent HPLC-Chip/MS protein tanımlama çözümü, kompleks numunelerde bulunan proteinlerin tanımlanması için en yeni LC/MS çözümüdür. Bulunan peptit ve tanımlanan protein sayısını çarpıcı bir şekilde arttırır. Daha iyi separasyon ve arttırılmış LC/MS hassasiyetine ek olarak, HPLC- Chip /MS teknolojisi, kullanım kolaylığını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bir kolonun değiştirilmesi sadece birkaç saniye sürmektedir ve Chip Cube MS arabirimi, otomatik olarak doğru bağlantılar ve optimum sprey ucu konumlaması sağlar. HPLC- Chip /MS protein tanımlama çözümünün konfigürasyonu, belirli iş akışlarına uyacak şekilde değiştirilebilir.

 Özellikler
 • Agilent çoklu afinite removal sistemleri, daha yüksek analitik ilgi çeken düşük miktardaki proteinleri engelleyebilen yüksek miktardaki yaygın proteinleri kaldırır.
 • Agilent mRP-C18 High Recovery Protein Kolonu, üstün geri alma seviyeleri ile kompleks protein numunelerini ayırır.
 • Protein in-gel tryptic digestion kiti, protein jel lekeleri ve bağlarının doğru ve tekrarlanabilir sindirimini sağlar.
 • MS için Agilent 1260 Infinity Nano-Akış LC Sistemi, MS hassasiyeti ve tekrar edebilirliğini arttıran stabil, güvenilir nano-litre akışlar sağlar.
 • HPLC-Chip ve Chip Cube MS Arabirimi, kompleks protein numuneleri için benzersiz bir separasyon sağlar.
 • Agilent 6500 Serisi Q-TOF LC/MS sistemleri üstün hassasiyet sağlar ve özellikle protein tanımlamayı geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
 • MassHunter İş İstasyonuna ilişkin Spektrum Milli, daha az yanlış pozitiflerle son derece hızlı ve doğru veritabanı aramaları yapar.
 • Takip edilmesi kolay protokoller, optimal sonuç ve tutarlılık sağlar.
 • Agilent uygulama ve servis uzmanları tarafından yerinde eğitim ve destek

 

Otomatik Metot Geliştirme / Çoklu Metot Çözümleri 

 Sonsuz esneklik ve çok yönlülük!

Laboratuarınız, farklı separasyon koşulları gerektiren birçok farklı uygulamayla başa çıkabilecek daha iyi, daha etkili bir yol mu arıyor? Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak kolonları değiştiriyor veya solventleri yenileri ile mi değiştiriyorsunuz? Farklı separasyon gerekliliklerine sahip birden fazla kullanıcı sistemleri sizin sorumluluğunuz altında mı kullanıyor? Agilent 1200 Infinity Serisi LC Çoklu Metot Çözümü, laboratuarınızın verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak için çözümünüzdür.

 Özellikler
 • Agilent 1200 Infinity Serisi, Agilent 1200 Serisi ve Agilent 1100 Serisi LC sistemleri için.
 • Maksimum 1200 bara kadar basınç.
 • Separasyon seçimini en üst seviyeye çıkartmak için 26 adede kadar solvent arasından otomatik geçiş.
 • Tersine çevrilmiş faz ve normal faz metot geliştirmede kullanılan tüm tipik kolon boyutları için 300 mm’ye kadar kolon uzunlukları ve 2.1 ila 4.6 mm arasında iç çapları destekler.
 • Sıcaklık optimizasyonunda size daha fazla esneklik ve hız sağlamak üzere kolonlar için 6 adede kadar bağımsız sıcaklık bölgesi sağlar.
 • Uygulamaya özel yazılım.
 • Farklı tespit modları ve farklı bütçeler için 50’den fazla LC modülü arasından seçim yapın.
 • Herhangi bir bileşeni kaçırmamak için dört farklı 6100 Serisi Tekli Kuadropol MS’lerimizden veya yeni ELSD detektöründen birini takın.

 

Yüksek Hacimli LC/MS Çözümü

 

 LC ve LC/MS için yüksek hız ve yüksek numune kapasitesi

Yüksek Hacimli LC/MS çözümü, sağlamlık ve veri kalitesinden ödün vermeden en yüksek analiz hızı ve en kısa devir sürelerini sağlayan Agilent 1290 Infinity LC Sistemine dayanmaktadır. 24 adet soğutulmuş well plate kapasitesine sahip olan 1290 Infinity LC Enjektörler, yüksek hacimli uygulamaların gerekliliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Agilent’in tescilli 1200 bar enjeksiyon valfı ve dinamik yükleme ve yıkama prosedürü ile kombinasyonu, tipik olarak klorheksidinin %0.003’ü daha az olmak üzere hızlı devir süreleri ve en düşük kontaminasyonu destekler. Ayrıca, Agilent 1290 Infinity LC Serisinin ölçeklenebilir, modüler ve açık sistem mimarisi, yatırımınızı güvence altına alacak şekilde geleceğe dönük genişletilebilirlik ve uyarlanabilirliği sağlamaktadır.

 
 Özellikler
 • Maksimum kromatografik performans, hız, uyumluluk ve esneklik için 1200 bara kadar son derece yüksek basınçları ve 5 mL/dk.ya kadar yüksek akış hızlarını bir araya getiren sonsuz güç aralığı.
 • Agilent 1290 Infinity İkili Pompa, son derece hızlı gradyanlar ve üstün UV tespit hassasiyeti ile sonuçlanarak, yeni Agilent Jet Weaver mikserinde bulunan çok katmanlı teknoloji ile < 10 µL’ye kadar en düşük gecikme hacmiyle aktif nemlendirmeyi bir araya getirmektedir.
 • Dinamik yükleme ve yıkama (DLW) ilkesi ile en düşük kontaminasyonu ve arttırılmış robotik ve yıkama prosedürüyle daha hızlı devir süreleri sağlayan ve 24 adede kadar soğutulmuş well plate kapasitesine sahip Agilent 1290 Infinity LC Enjektör HTC/HTS.
 • Agilent 1290 Termostatlı Kolon Kompartımanına entegre edilmiş olan Agilent Quick-Change valfları, daha kısa devir süresi için kolon yıkama ve yeniden oluşturma (alternatif kolon oluşumu) süresinden tasarruf ederek son derece yüksek hacimler için yolu açmaktadır.
 • Agilent 1290 Infinity DAD, 160 Hz’ye kadar olan veri hızlarında hızlı spektral alım başta olmak üzere, yeni bir UV hassasiyeti ve temel sağlamlığı sunan Agilent Max-Light kartuş akış hücresi içermektedir.
 • Agilent Kuadropol, TOF, QQQ veya Q-TOF LC/MS – hızlı ve hassas moleküler ağırlık ve yapı tespiti için.
 • En yüksek hız ve çözünürlük için 1200 bar basınca kadar ZORBAX RRHD (1.8 µm) LC kolonlar.
 • Sezgisel teşhis ve izleme özelliklerine ve sorunlar hakkında sizi bilgilendirmek üzere uyarı işlevlerine sahip olan Lab Advisor yazılımı, en iyi kromatografik kaliteyi elde etme konusunda laboratuarınıza yardımcı olur.

 

 

 
Designed By MESCOMEDIA
ANTLAB LABARATUVAR CİH. MÜH. SAN. LTD. ŞTİ.
Tel : +90 (242) 346 87 87 (pbx) - Fax : +90 (242) 344 66 22

biorad ile ilgili görsel sonucu