Sat ve Sonrasnda zm Ortanz...
Anasayfa  |  Hakkmzda  |  rnler  |  Dkmanlar  |  Teknik Servis  |  Temsilcilikler  |  nsan Kaynaklar  |  letiim
 
rn Gruplarmz
Görüntüleme İnkübatörü << Geri

Çoklu Hücre Görüntüleme nkübatörü

Optimum çevre kosullari içinde hücre kültürlerinin natürel olarak gözlemlenmesi ve kayt edilmesi.
Çevresel deisiklikler hücre kültür ortaminda strese neden olmaktadir. In Vitro canli hücre görüntüleme sistemi, inkübasyon teknolojisi ile donatlmtr.

Uygulama Alanlar
- IVF ve Embriyoloji
- Kök Hücre
- Ilaç Arastirmalari
- Hücre Kültürü
- Toksikoloji ve Karsilastirmali Çalismalar

Tam hücre görüntüsü
Yüksek hassasiyetli CO2/O2 inkübatörü ile 10X objektif lensli entegre mikroskop (17" monitör kullanildiginda yaklasik 250X büyütme gücü) uygun kültür kosullari içinde hücrelerin uzun dönemli gözlemlenmesini mümkün klmak için etkileimli PC yazlm ile kontrol edilir.

Çoklu numunelere, çoklu görü salayan dizayn
Konfigürasyon konteyniri üzerinde sinirlari elimine eden ve çoklu-auto-focus fonksiyonu ile görü noktalarn mümkün klan disk dizayn kullanlarak çoklu numuneleri kültür edebilir ve geliimleri gözlemlenebilir.

Otomasyon sistemli hücre kültürü
Çoklu auto-focus ve sabit nokta kontrollü geçen zaman görüntüleme fonksiyonu, resim formatnda kayt edebilme özellii ile hücrelerin periyodik olarak görüntülenmesini mümkün klar. Tam bir PC kontrolü ile kalite korunur. Uzak kontrol ile kap açma gereksinimi en aza indirilmi olur ve böylece arastrmacya çalma kolayl salanm olur.

Düük kontaminasyon riski
Deiim ihtiyac olmadan, yerletirilmi numunelerin kaldrlmasna gerek yoktur. Böylece,
kap açlp-kapanmalarnn azaltlmasyla CO2/N2 gaz muhafaza edilir ve önemli ölçüde
kontaminasyon riski önlenir.

Bilgi yönetiminin görüntülenmesi
Özel yalm sayesinde bilgi görüntüsünde kapsaml bir analiz salanr. Periyodik otomasyon görüntüsü, ortam kosullarnn kayd ve bilgi transferi kolaylkla yaplr.

Aratrma olaslklarn desteklemek için çok yönlü dizayn

Düz Platform
Yüksek duyarl motorilize disk, en çok kullanilan kültür petrileri ve erlenler için uygundur.

Yüklenebilir Konteynrlar
Ø35, 60, 90 petriler, 25,75 cm2 T erlenler, IVF merkez petriler (dis Ø60), IVF 4-delikli çoklu petriler (6, 12, 24, 96 li), opticellTM petriler, etc.

Çoklu Numuneler, çoklu görü noktalar
12 adet numune kapasitesi ve her bir numunenin 10 gözlem noktas; embriyo veya hücre geliimi eszamanl gözlemlenir ve geçen zaman kayt edilebilir.

 
Designed By MESCOMEDIA
ANTLAB LABARATUVAR CH. MH. SAN. LTD. T.
Tel : +90 (242) 346 87 87 (pbx) - Fax : +90 (242) 344 66 22

biorad ile ilgili grsel sonucu